Oferta

ZAPRASZAMY    NABÓR  CIĄGŁY    GODZ.16 ORAZ W KAŻDĄ ŚRODĘ

Oferujemy kursy prawa jazdy kat. "B"

 • kategoria  B
 • wykłady
 • materiały do nauki przepisów ruchu drogowego
 • testy komputerowe
 • badania lekarskie
 • praktyczną naukę jazdy samochodami takimi jak na egzaminie
 • plac manewrowy
 • możliwość opłaty za kurs w ratach
 • indywidualne podejście do kursantów (możliwość bezpłatnych konsultacji)
 • programy komputerowe, wspomagające procesy nauczania
 • jazdy doszkalające

 

Wymagania

 1. Osiągnięcie wymaganego wieku - 18 lat
 2. Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat)
 3. Odpowiedni stan zdrowia.

 

30 godzin lekcyjnych (1h-45 min.) zajęć teoretycznych, odbywających się raz w tygodniu w środy (lub inny dzień do uzgodnienia) od godziny 16:00 do 18:15 w przestronnej sali wykładowej z doskonałą bazą dydaktyczno-szkoleniową. W tym program obemuje 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanego szkoleniowca w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Badanie lekarskie prowadzone są bezpośrednio w Szkole Jazdy "M.A.K."

30 godzin (1h-60 min.) zajęć praktycznych, obejmujących zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Nasi kursanci uczą się jazdy po "łuku" na pełnowymiarowym stanowisku (identycznym jak w ośrodku egzaminowania).

Po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców.

 

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Termin egzaminu w WORD-zie jest ustalany po zakończeniu szkolenia (i wydaniu zaświadczenia o ukończenia szkolenia) jest on zależny wyłącznie od aktualnie proponowanych terminów egzaminów przez WORD.